دکتر عبدالمهدی بقایی

متخصص داخلی

آدرس: 
خیابان شیخ مفید. کلینیک پورسینای حکیم
تلفن: 
03136640213