دکتر عبداله متقی

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
تلفن: 
03132214616