دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست

آدرس: 
خیابان توحید میانی - قبل از چهارراه پلیس - مقابل اداره ثبت - ساختمان آریا - طبقه اول
تلفن: 
03136284487