دکتر علی محمد فاطمی

فوق تخصص روماتولوژی

آدرس: 
فلكه شهدا ، خيابان فروغی ، چهار راه موسوی ، کلینیک ویژه امام موسی صدر