دکتر فاطمه رحمتی

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
تلفن: 
03132240967