دکتر فرزاد یگانه

دندان پزشک

آدرس: 
خیابان سعادت آباد ، پشت آژانس هواپیمایی شکیبا ، پلاک 20
تلفن: 
03136620221