دکتر فرزانه عالیدوست

متخصص زنان و زایمان

آدرس: 
خیابان بزرگمهر ، رو به روی مسجد الکریم ، ساختمان بهشت
تلفن: 
0312658777