دکتر فرشته فارغی

متخصص بیماری های عفونی

آدرس: 
خیابان شریعتی روبروی بیمارستان شریعتی ساختمان فراز ط.سوم
تلفن: 
03136284567

روزهای حضور در مطب: 
روزهای زوج