دکتر فرهاد تدین

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
تلفن: 
03132205213