دکتر مجتبی روزبه

دندان پزشک

آدرس: 
ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
تلفن: 
03132668138