دکتر مجید اسلامیان

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی