دکتر مجید خادمیان

فوق تخصص گوارش اطفال

آدرس: 
خیابان شریعتی غربی، نرسیده به تقاطع شریعتی با حکیم نظامی، کلینیک شهید مطهری
تلفن: 
03136241081