دکتر مجید کریمیان

متخصص ارتوپدی

آدرس: 
خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
تلفن: 
03136260210