دکتر محسن شیاسی

فوق تخصص ریه

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، مجتمع آژند ، بلوک B ، طبقه اول
تلفن: 
03132227955