دکتر محمدرضا صبری

فوق تخصص قلب اطفال

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
دروازه شيراز بلوار دانشگاه روبروی درب شمالی دانشگاه نبش کوچه زمانی واحد 243
تلفن: 
03136210050-2