دکتر محمدرضا قرائتی

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 3 اداری
تلفن: 
03132240906