دکتر محمدرضا یزدانی

متخصص بیماری های عفونی

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140