دکتر محمدعلی تحریریان

متخصص ارتوپدی فلوشیپ ارتوپدی اطفال

آدرس: 
کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
تلفن: 
03136201818

روزهای حضور در مطب: 
سه شنبه