دکتر محمدعلی شریفی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
تلفن: 
03132240841