دکتر محمد حسن رهگذر

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی
تلفن: 
03132227235