دکتر محمد قریشی

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
خیابان میر، مقابل بیمه آسیا، شماره ۲۰۸
تلفن: 
03136616635