دکتر محمد یزدانی

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، مجتمع پزشکی ملاصدرا
تلفن: 
03132201655