دکتر محمود اشرفی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

آدرس: 
خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، بن بست سودابه
تلفن: 
03132339731