دکتر محمود کبیری

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، ساختمان MRI ، طبقه دوم
تلفن: 
03136662632