دکتر مرتضی آبدار اصفهانی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، مجتمع پزشکی ملاصدرا
تلفن: 
03132223369