دکتر مرتضی ثناگویی زاد

متخصص بیماری های عفونی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
تلفن: 
03132228970