دکتر مرتضی صادقی

متخصص زنان و زایمان

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی
تلفن: 
03132222206