دکتر مرجان مسجدی

متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

آدرس: 
خیابان شریعتی .روبروی اورژانس شریعتی.ساختمان فراز طبقه دوم
تلفن: 
03136285548