دکتر مریم پوربافرانی

متخصص روان پزشکی

آدرس: 
خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
تلفن: 
03136638216 - 03136641145