دکتر مسعود جعفری پور

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03136266851