دکتر مسعود سلطانی

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
تلفن: 
03132252568