دکتر مسعود مسلمی

متخصص پوست

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03133613556-03136290129