دکتر معصومه صادقی

متخصص قلب و عروق

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف