دکتر منصور شهپریان پور

فوق تخصص ریه

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان

 
آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
تلفن: 
03132204574