دکتر منصور کریمی فر

فوق تخصص روماتولوژی

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140