دکتر منیرالسادات عمادالاسلامی

فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140