دکتر منیره طباطبایی

متخصص روان پزشکی

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی
تلفن: 
03132229989