دکتر مهرداد کاظمیان

دندان پزشک متخصص ترمیمی

آدرس: 
خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
تلفن: 
03136253556-03136253552