دکتر مهناز بابائیان

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
ابتدای خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره