دکتر مهیار صفاری

متخصص جراحی عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد
تلفن: 
03132200778