دکتر مژگان مرتضوی

فوق تخصص بیماری های کلیه

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم