دکتر مینا ستوده

دندان پزشک

آدرس: 
خیابان شیخ صدوق شمالی - ابتدای خیابان شیخ مفید - پلاک 305
تلفن: 
03136618717