دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03136242752

روزهای حضور در مطب: 
شنبه ،دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 و یکشنبه هاصبح از ساعت 9:30الی 13