دکتر نوشین خلیلی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
 
آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140