دکتر نیما کوشا

متخصص چشم فلوشیپ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3