دکتر هایده اعظم پور

متخصص پوست

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03136251925