دکتر پروین عمادی

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 2 اداری