دکتر پروین هوشیار

دندان پزشک

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فلسطین -ساختمان حافظ
تلفن: 
03132228930