دکتر پوریا همدانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140