دکتر پیام توکلی

دندان پزشک متخصص آسیب شناسی دهان

آدرس: 
خیابان چهار باغ بالا ، نبش کوچه کاویان ، مجتمع پزشکی پارسیان
تلفن: 
03136254571